Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 266
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43870198: AD MONTZVAR s.r.o.
10796126: akad. soch. Ján Horkay
17178258: Aladár Demeter AD MONT ZVAR
44220227: Albín Rakaš
43040136: Albín Rešetár
37523350: Alexander Adam
44417748: Andrej Fedor
37519131: Anna Lacková, ANKA
14306824: Anna Takáčová - ATELIER AT
40259722: Anna Vargovčáková
44772165: Anton Bednár - Tonystav
40263509: Anton Bujňák
34375660: Anton Čorba
37520750: Antónia Palkovičová, TONKA
30656338: Arpád Fehér
31670431: ASAX s.r.o. Košice
30676053: Bartolomej Fedor
43934064: Bc. Lukáš Hájiček
41873777: Bc. Štefan Hric - SVETVIDEA
17179351: Beatrix Hrčková Trixi