Ing. Jaroslav Ferenc

Upraviť firmu

Podnikáme od 03.05.1999. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Viedenská 1,  040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce. Naše IČO je 36996106.

Prehľad našich činností

Sprostredkovateľská činnosť
Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Finančný leasing
Reklamná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
Vedenie účtovníctva
Spracovanie údajov
Poradenská činnosť a zavádzanie systémov riadenia kvality
Vypracovanie dokumentácie systémov manažérstva kvality

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info